MEDLEMS- OG HANDELSBETINGELSER

Medlems – og handelsbetingelser

Vi tilbyder forskellige medlemskabstyper til en fast månedspris.

Beløbet for medlemskab opkræves automatisk hver den 1. i en måned og løber indtil du vælger at opsige dette.

Dit medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Pulz Fitness betaler for medlemmets adgang til kredsløbs- træningsudstyr samt cirkeltrænings maskiner o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.


Bero

Medlemskaber kan ikke sættes i bero.


Opsigelse af løbende medlemskab

Opsigelse af medlemskab købt hos Pulz Fitness foretages kun pr. email til info@pulzfitness.dk med angivelse af navn, medlems ID og dato for opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske efter første hele betalingsmåned (min. 1 måneds binding) Der kan derfor ikke opsiges i sammen måned som kontraktens opstart. Har du ex. købt medlemskab den 27. januar kan medlemskab tidligst opsiges i marts måned.

Pulz VIP medlemskab har min. 6 mdr´s binding. 6 måneders aftaler opsiges efter samme regler og kan tidligst opsiges efter 5 måneder.

Opsigelse er altid løbende måned + 1 måned.

Kampagner: vilkår fremgår ved køb.

En opsigelse er gældende fra den dag, Pulz Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Pulz Fitness.

Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Konvertering

Medlemskaber kan opgraderes/nedgraderes. Dette gøres ved at sende email med ønske om ændring. Medlemskaber kan gebyrfrit opgraderes fra dag til dag.

Ønsker du at opgradere til Pulz VIP. Nedgradering sker med løbende måned + 1 måneds varsel. Ved konvertering vil du starte på ny periode. Kampagner/tilbud kan ikke ændres i kampagne perioden. Konvertering kan kun ske 1 gang pr. kalenderår.

Medlemskab for unge 15-19 år år ændres automatisk når man fylder 20 år.

Medlemskab for børn 11-14 år ændres automatisk når man fylder 15 år.

Mail sendes til info@pulzfitness.dk.


Kortoplysninger

Ved oprettelse af medlemskaber og klippekort til personlig træning, Bootcamps registreres dine kortoplysninger på din profil. Det er afgørende, at disse data altid er korrekte, da vi ved manglende informationer kan være nødsaget til, at annullere medlemskabet. Ved køb af varer i Pulz Fitness vil vi trække betaling fra dine kortoplysninger.


Personlig træning

Varigheden af klippekort varierer alt afhængig af antal. Yderligere information findes på det enkelte klippekort via køb. Dit klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre. Såfremt du ikke ikke får benyttet dine købte klip inden for gyldighedsperioden, bortfalder klippene. Mistet klip erstattes ikke og kan ikke gives videre til 3. part.


Køb af Personlig træning indeholder desuden vejning på inbody vægt samt kost og træningsvejledning. Hver personlig træning session varer 45 min. Er man ikke medlem i forvejen modtager man ikke personlig dørkode og vil derfor blive lukket ind af sin træner ved hver aftalt træning.

Afbud til personlig træning sker online via Pulz Fitness appen.

Afbud til holdtræning og andre aktiviteter

Du skal til -og afmelde dine aktiviteter via vores Pulz app, eller via www.pulzfitness.dk. Afmelding ved tider før kl. 10.00 skal ske aftenen før inden kl. 21.30. Ved alle hold og aftaler efter kl. 10.00 skal der senest afmeldes 3 timer før aktivitets start. Herefter kan afbud ikke ske, uanset årsag. Heller ikke ved at kontakte personalet via. mail eller Facebook, da bookingsystemet altid skal administreres af medlemmerne selv. Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding til holdtræning opkræves kr. 50,00. Ved personlig egym opsætning ( Start Up) mister man sit klip og skal derfor købe nyt til 199,-.

Ved manglende fremmøde til Inbody vejning mister man sit klip.

Herefter kan afbud ikke ske, uanset årsag. Heller ikke ved at kontakte personalet via. mail eller Facebook, da bookingsystemet altid skal administreres af medlemmerne selv.

Aflysninger af aktiviteter kan forekomme. Er der ikke nok deltagere tilmeldt vil hold blive aflyst eller ved sygdom – derfor er det vigtigt du tilmelder dig i god tid. Aflysning sker kun på din mail.


Fremmøde

Du skal huske at fremmøde til din aktivitet senest 5 minutter før holdstart. Du fremmøder ved at taste dit mobil nummer ind på touch skærmen i Pulz. For sent fremmøde medfører, at pladsen gives til den første på ventelisten. Husk at der kan være kø ved skærmen, hvilket systemet ikke tager højde for, så kom i god tid. Ved manglende fremmøde (hvad enten der er tale om en udeblivelse eller et Ved glemt fremmøde eller ved fremmøde senere end 5 minutter før holdstart, tilskrives der et gebyr efter gældende takst på din næste opkrævning. Bøder registeres automatisk kl. 24.00. Instruktører kan ikke fremmøde medlemmer.
Venteliste til holdtræning

Hvis du er på venteliste, vil du ved morgen- og formiddagshold få besked via mail senest kl. 21.30 aftenen før. Ved eftermiddags- og aftenhold vil du få besked via mail seneste 3 timer før holdstart. Du kan altid følge med i Pulz appen hvor på ventelisten du står.

Du kan vælge at tage chancen og dukke op i centeret, da ventelisten kører 5 min. før holdstart, hvis alle ikke er kommet.


Køb af produkter på din medlemskonto

Ønsker du at købe vand, barer eller andre produkter sker dette via din medlemsprofil. Betaling opkræves sammen med din månedsbetaling til den 1. i en måned.

Du noterer dine køb på salgsark i café område.

For at du kan købe på din medlemskonto, skal dine kortoplysninger være tilknyttet din profil. Har du behov for at opdatere dine kortoplysninger hos os, dette gøres under dine medlemsoplysninger på hjemmeside eller app, ved at trykke “tilføj kort”


Manglende betaling

Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Pulz Fitness sig retten til at

videregive dine personlige oplysninger til tredje part ( INTRUM inkasso). Betales den løbende ydelse ved automatisk kortbetaling

ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, og der

opkræves et rykkergebyr efter gældende takst (p.t. 100 kr.). Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter

denne skrivelse fremsendes rykker 2 ligeledes med rykker gebyr. Såfremt udestående ikke bliver betalt rettidigt overgår sagen til inkasso firma.


Dine kontakt informationer

For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer eller bankoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse via www.pulzfitness.dk.

eGym introduktion – Start Up

Ønsker du at benytte de digitale maskiner tilkøbes en personlig introduktion til eGym maskiner for 199 kr. Personlig introduktion købes og bookes i appen eller via hjemmesiden. Der kan kun bookes én person pr. introduktions tid. Alm. afmeldingsregler er gældende. Har du tidligere trænet i eGym maskinerne har vi gemt dine indstillinger og du skal derfor ikke købe en ny tid.


Minimumsalder

Vi stiler efter et frirum og et afslappende miljø i en travl hverdag. Børn må gerne medbringes men skal sidde i vores sofaområde. Vi frabeder alt leg og anden aktivitet i centerets træningsområder samt omklædningsrum. Børn i alderen 11 – 14 år skal træne sammen med et voksent medlem i eGym maskinerne. Minimums højde for børn er 155 cm.


Erstatning

Træning er til enhver tid på eget ansvar. Pulz Fitness erstatter således ikke, hvis uheldet skulle være ude. Kommer du til skade i centret, dækker din egen fritids og ulykkesforsikring. Ved tyveri dækker din indboforsikring.

Brug af Pulz til at udbyde Personlig træning, kostvejledning mm.

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i Pulz Fitness, såsom

træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden

virksomhed uden Pulz Fitness’s forudgående skriftlige tilladelse


Foto og Video

Der kan forekomme optagelser til promovering af Pulz Fitness Instagram og Facebook grupper under en træningstime.

Instruktøren optager samtykke inden hver optagelse.

Ændring af medlemsbetingelser

Pulz Fitness forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber. Pulz Fitness forbeholder sig retten til én gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på løbende betaling medlemskaber, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden væsentlig prisstigning vil blive varslet på din angivne email adresse med 45 dages varsel, samt i Pulz Finess appen. Det er medlemmets ansvar at sikre, at Pulz Fitness altid har de korrekte person- og kontaktoplysninger. Pulz Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden at skulle varsle dette.