Medlems & handelsbetingelser

Medlems – og handelsbetingelser

Vi tilbyder forskellige medlemskabstyper til en fast månedspris.

Beløbet for medlemskab opkræves automatisk ved udgangen af hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette.

Dit medlemskab og/eller klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Pulz Fitness betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

Bero

Medlemskaber kan ikke sættes i bero – prisen er regnet så lavt, at der er taget forbehold for ferier og lignende.

Opsigelse af løbende medlemskab

Opsigelse af medlemskab købt hos Pulz Fitness foretages kun pr. email til info@pulzfitness.dk med angivelse af navn, email og dato for opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske efter første betalingsmåned.

En opsigelse er gældende fra den dag, Pulz Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Pulz Fitness.

Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Konvertering

Medlemskaber kan opgraderes/nedgraderes. Dette gøres ved at sende email med ønske om ændring. Medlemskaber kan opgraderes fra Pulz fitness til et Pulz Hold & fitness fra dag til dag. Mail sendes til info@pulzfitness.dk. Ønsker du at nedgradere dit medlemskab kan dette gøres  pr. næste 1. i en måned. Mail sendes ligeledes senest den 25. i en måned.

Kortoplysninger

Ved oprettelse af  medlemskaber og klippekort  registreres dine kortoplysninger på din profil. Det er afgørende, at disse data altid er korrekte, da vi ved manglende informationer kan være nødsaget til, at annullere medlemskabet. Ved køb af varer i Pulz Fitness vil vi trække betaling fra dine kortoplysninger.

Klippekort & Personlig træning

Almindelige klippekort kan benyttes til alle holdtyper, dog ikke events. Varigheden af klippene varierer alt afhængig af antal. Yderligere information findes på det enkelte klippekort via køb. Dit klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre. Har du ikke tidligere prøvet hold koncepterne hos Pulz Fitness, tilbydes 1 gratis prøvetime.

Klippekort købt til personlig træning gælder  kun PT timer.

Udløb af klippekort.

Klippekort udløber automatisk. Ubrugte klip refunderes ikke og kan ikke overføres eller sælges til 3. part.

Et klip fungerer som betaling for et hold uanset holdets varighed eller personlig træning.

Ved for sen afmelding eller udeblivelse mister man et klip.

Til – og afmelding af holdtimer

Du kan til -og afmelde dine ønskede holdtimer via vores app, eller via www.pulzfitness.dk. Afmelding skal ved morgen og formiddagshold ske aftenen før inden kl. 21.30. Ved eftermiddags- og aftenhold skal der afmeldes senest 3 timer før holdstart. Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, opkræves kr. 50,00 pr. time ved løbende medlemskaber eller et klip, såfremt du har klippekort.

Aflysninger af timer kan forekomme.

Fremmøde

Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start, hvis du vil være sikker på, at beholde din plads. Herefter fordeles ledige pladser til ventelisten.

Venteliste

Hvis du er på venteliste, vil du ved morgen- og formiddagshold få besked senest kl. 21.30 aftenen før. Ved eftermiddags-  og aftenhold vil du få besked seneste 3 timer før holdstart.

Du kan vælge at tage chancen og dukke op i centeret, da ventelisten kører 5 min. før holdstart, hvis alle ikke er kommet.

Husk at fremmøde dig hos instruktøren.

Køb af produkter på din medlemskonto

Ønsker du at købe vand, barer eller andre produkter sker dette via din medlemsprofil.

Du noterer dine køb på salgsark i café område.

For at du kan købe på din medlemskonto, skal dine kortoplysninger være tilknyttet din profil.  Har du behov for at opdatere dine kortoplysninger hos os, dette gøres under dine medlemsoplysninger på hjemmeside eller app, ved at trykke “tilføj kort”

Dine kontakt informationer

For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer eller bankoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse via www.pulzfitness.dk.

eGym introduktion

Ved første introduktion til eGym maskiner købes personligt chiparmbånd for 100 kr. Mister du dit armbånd er det dit ansvar at kontakte Pulz med det samme så vi kan deaktivere din dørkode samt erhverve et nyt armbånd mod betaling. Armbånd refunderes ikke ved opsigelse i Pulz Fitness.

Minimumsalder

Vi stiler efter et frirum og et afslappende miljø i en travl hverdag. Børn må gerne medbringes men skal sidde i vores sofaområde. Vi frabeder alt leg og anden aktivitet i centerets træningsområder samt omklædningsrum. Børn i alderen 12 – 14 år skal  træne sammen med et voksent medlem i eGym maskinerne. Minimums højde for børn  er 155 cm.

Erstatning

Træning er til enhver tid på eget ansvar. Pulz Fitness erstatter således ikke, hvis uheldet skulle være ude. Kommer du til skade i centret, dækker din egen fritids og ulykkesforsikring. Ved tyveri dækker din indboforsikring.

Foto og Video

Der kan forekomme optagelser til promovering af Pulz Fitness Instagram og Facebook grupper under en træningstime.

Instruktøren optager samtykke inden hver optagelse.

Ændring af medlemsbetingelser

Pulz Fitness forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber. Pulz Fitness forbeholder sig retten til én gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på løbende betaling medlemskaber, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden prisstigning vil blive varslet på din angivne emailadresse med 45 dages varsel, samt på hjemmeside og opslag i centeret. Det er medlemmets ansvar at sikre, at Pulz Fitness altid har de korrekte person- og kontaktoplysninger.  Pulz Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden at skulle varsle dette.