Handelsbetingelser

Medlemskab Pulz (løbende betaling)

1. Kontrakten løber en måned ad gangen og afregnes fra købsdatoen via dit betalingskort. Din fremtidige månedsbetaling vil være den dato du sætter som start dato. Dvs, at hvis kontrakten f.eks. starter den 10. i en måned, så afregnes beløbet også den 10. hver måned fremover.

2. Hvis du ønsker at opsige kontrakten, kan det tidligst gøres efter første betalte måned. Herefter er altid løbende måned + 30 dages opsigelse. Det skal forstås således: Hvis du f.eks. har tegnet kontrakten med start dato den 10. oktober, bliver du trukket et månedligt beløb den 10. i hver måned fremover. Hvis du så vælger at opsige kontrakten f.eks. den 25. maj, så falder den sidste betaling den 10. juni og du kan træne frem til den 9. juli. Så du bliver altid trukket præcis en gang efter en opsigelse og har derefter 30 dages træning. Vær opmærksom på at der kan være særlige regler ved kampagner. Her vil vilkår fremgå ved køb.

3. Opsigelse af kontrakten foretages per email til info@pulzfitness.dk med angivelse af navn, email og dato for opsigelsen.

4. Hvis du har booket et hold og ikke møder op eller fortager en for sen afmelding, koster det 35,-. Vi trækker automatisk beløbet en gang om måneden.

5. Det er IKKE tilladt at dukke op blot for at fremmøde sig eller få andre til det – og ikke deltage på timen. Instruktøren annullerer fremmødet og bøden bliver pålagt din konto.

6. Hvis dit betalingskort udløber eller bliver ugyldigt, så er det dit ansvar at tilknytte et nyt / et andet kort via din brugerprofil.

7. Et løbende medlemskab kan ikke sættes i bero – prisen er regnet så lavt, at der er taget forbehold for ferier og lignende.

8. Pulz forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber. Pulz forbeholder sig retten til en gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på betalingsmedlemskaber, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden prisstigning vil blive varslet på din angivne emailadresse med 30 dages varsel. Det er medlemmets ansvar at sikre, at Pulz altid har de korrekte person- og kontaktoplysninger.

9. Pulz har ret til at fortage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokale, udstyr og åbningstider. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

Kontant medlemskab & klippekort
Hele medlemskabet forudbetales ved indmeldelse. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges men udløber automatisk efter den periode der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af kontant medlemskab. Kan ikke sættes i bero. Almindelige booking regler er gældende.

Klippekort udløber automatisk 3 måneder efter start dato. Ubrugte klip refunderes ikke og kan ikke overføres eller sælges til 3. part. Et klip fungerer som betaling for et hold uanset holdets varighed. Almindelige booking regler er gældende. Ved for sen afmelding eller udeblivelse mister man et klip.

Bootcamps/lukkede forløb
1. Køb af bootcamps eller lukkede forløb betales forud for hele perioden.
2. Der gives ikke gives kompensation, hvis et forløb må afbrydes eller ikke kan følges uanset årsag. Ved udeblivelse fra de fastlagte træningsgange erstattes disse ikke på anden måde.