Handelsbetingelser

Generelle vilkår for medlemskaber købt til Pulz Fitness
Medlemskab (løbende betaling)
1. Kontrakten løber en måned ad gangen og afregnes fra købsdatoen via dit betalingskort. Din fremtidige månedsbetaling vil være den dato du sætter som start dato. Dvs, at hvis kontrakten f.eks. starter den 10. i en måned, så afregnes beløbet også den 10. hver måned fremover.
2. Hvis du ønsker at opsige kontrakten, kan det tidligst gøres efter første betalte måned. Herefter er der altid løbende måned + 30 dages opsigelse.
Det skal forstås således: Hvis du f.eks. har tegnet kontrakten med start dato den 10. oktober, bliver du trukket et månedligt beløb den 10. i hver måned fremover. Hvis du så vælger at opsige kontrakten f.eks. den 25. maj, så falder den sidste betaling den 10. juni og du kan træne frem til den 9. juli. Så du bliver altid trukket præcis en gang efter en opsigelse og har derefter 30 dages træning. Vær opmærksom på at der kan være særlige regler ved kampagner. Her vil vilkår fremgå ved køb.
3. Opsigelse af medlemskab købt hos Pulz Fitness foretages kun per email til info@pulzfitness.dk med angivelse af navn, email og dato for opsigelsen.
En opsigelse er gældende fra den dag, Pulz Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Pulz Fitness.
Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.
4. Hvis du har booket et hold, introduktion, behandling etc. og ikke møder op eller fortager en for sen afmelding, trækkes bøde efter gældende takst. Vi trækker automatisk beløbet to gang om måneden. Disse betalinger følger ikke dine faste månedsbetalinger.
5. Ved første introduktion til eGym maskiner købes personligt chip armbånd for 100 kr. Mister du dit armbånd er det dit ansvar at kontakte Pulz med det samme samt erhverve et nyt armbånd mod betaling. Armbånd refunderes ikke ved opsigelse i Pulz Fitness.
6. Hvis dit betalingskort udløber eller bliver ugyldigt, så er det dit ansvar at tilknytte et nyt / et andet kort via din brugerprofil.
7. Medlemskaber ( løbende og kontant) kan ikke sættes i bero – prisen er regnet så lavt, at der er taget forbehold for ferier og lignende.
8. Medlemskaber kan opgraderes/nedgraderes. Dette gøres ved at sende email med ønske om ændring. Medlemskaber kan opgraderes fra Pulz  fri fitness til et Pulz fri hold & fitness med løbende måneds varsling. Har du et medlemskab med fast måneds betaling hver den 11. kan din opgradering først træde i kraft pr.  den 11. næstkommende måned. Mail sendes til info@pulzfitness.dk. Ønsker du at nedgradere dit medlemskab kan dette gøres med løbende måned + 30 dage.
Første konvertering er gratis – herefter vil konvertering koste 149,- i administrationsgebyr.
9. Pulz Fitness forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber. Pulz Fitness forbeholder sig retten til en gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på betalingsmedlemskaber, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden prisstigning vil blive varslet på din angivne email adresse med 45 dages varsel. Det er medlemmets ansvar at sikre, at Pulz Fitness altid har de korrekte person- og kontaktoplysninger.
10. Pulz Fitness  har ret til at fortage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokale, udstyr og åbningstider. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.
PULZ  Kontant medlemskab & klippekort
Hele medlemskabet forudbetales ved indmeldelse. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges men udløber automatisk efter den periode der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af kontant medlemskab.
Kan ikke sættes i bero. Almindelige booking regler er gældende.
Klippekort udløber automatisk. Varighed fremgår ved køb. Ubrugte klip refunderes ikke og kan ikke overføres eller sælges til 3. part.
Et klip fungerer som betaling for et hold uanset holdets varighed.
Almindelige booking regler er gældende.
Ved for sen afmelding eller udeblivelse mister man et klip.
Bootcamps/lukkede forløb
1. Køb af bootcamps eller lukkede forløb betales forud for hele perioden.
2. Der gives ikke gives kompensation, hvis et forløb må afbrydes eller ikke kan følges uanset årsag. Ved udeblivelse fra de fastlagte træningsgange erstattes disse ikke på anden måde.